varsti alustan

supervisioon ja coaching

psühhosotsiaalse suunaga ehk inimestega tegelevatele spetsialistidele:

sotsiaal-, haridus-, tervishoiu-, korrakaitse-, pääste- jt alade töötajatele

Minu teenused

enese aja väärtustamine, enesehoid ja -hoolimine

Individuaalne supervisioon ja coaching

Kasutades Carl Rogersi kliendikeskset lähenemist, aitan toetada erialast ja isiklikku arengut, saavutada seatud eesmärke, luua selgust ja leida uusi vaatenurki rasketes kliendisuhetes, mõtestada oma tegevusi, leida lahendusi keerulistele olukordadele jms Aitan toetada vaimset tervist ja taastada töörõõmu.

Grupisupervisioon ja -coaching

Olen orienteeritud lahenduskesksusele. Aitan lahendada keerulisi kliendisuhteid, toetada ja liita meeskonda, tõhustada koostööd ja töökorraldust, toetada konfliktilahendust, lihvida koostööoskusi, luua selgust rollides, tööjaotuses jm teemadel. Vajadusel aitan teiste teemadega, mida meeskond oluliseks peab.

Koolitused

Pakun koolitusi eelkõige nii supervisiooni kui coachingu tutvustamiseks. Lisaks vastavalt kliendi vajadusele ja soovile töökultuuri, võimu ja selle kasutamise, konflikti ja konfliktilahenduse teemadel. Tulenevalt varasemast töökogemusest olen pädev koolitama ka vägivalla ja kriisinõustamise teemadel. Täiskasvanute koolitajana olen õppijale pigem partner, andes lisandväärtust juba olemas olevale töö- ja elukogemusele

“Küsi ja sulle antakse. Anna ja sa saad rohkem, kui eales küsida oskad.”

Michael Beckwith “Inspirations from the Heart”

Võta ühendust ja küsi sooduspakkumist!

Evi Järvepera

+37256993306

info@arengukaaslane.ee

Esimesele kolmele supervisiooni tellijale TASUTA koolitus supervisioonist ja coachingust!