supervisioon ja coaching

inimestega tegelevatele spetsialistidele

Juhid, sotsiaal-, haridus-, meditsiini-, korrakaitse-, pääste- jt alad

 

Minu teenused

Supervisioon

- aitab leida lahendusi keerulistele olukordadele
- toetab töötaja vaimset tervist, ennetab läbipõlemist
- aitab kujundada professionaalset identiteeti
- toetab eluterve töökultuuri arendamist
- toetab elukestvat õpet

Coaching

- aitab selgitada eesmärke, leida endas sisemisi ressursse, kaardistada vajaminev ja liikuda seatud eesmärgi poole
- õpetab inimest kasutama oma ressursse parimal moel
- õpetab juhtima muudatusi elutervelt
- inspireerib, tekitab sisemist jõudu ja tasakaalu

Koolitused

- supervisiooni ja coachingu koolitused
- töökultuuri ja võimu kasutamise koolitused
- konflikti haldamise koolitused
- kriisinõustamine läbi praktilise lähenemise
- vägivallaga toimetuleku koolitused

“Küsi ja sulle antakse. Anna ja sa saad rohkem, kui eales küsida oskad.”

Michael Beckwith “Inspirations from the Heart”

supervisioon- ja coaching: süsteemne lähenemine supervisioonis

Võta ühendust, koos leiame lahendusi!