Muutusi ei ole vaja karta. Nad juhtuvad sageli kõige hädavajalikumal hetkel.

Konfutsius

supervisioon ja coaching aitavad tuua ellu vajalikke muutusi
Olen Evi Järvepera, superviisor, coach ja täiskasvanute koolitaja. 

Minu tööstiil

Kasutan oma töös tihti süsteemset lähenemist, olen seda õppinud ISCI põhiõppes ja täiendanud John Whittingtoni kursustel. Minu tööstiil on kliendikeskne ja hooliv, liigume protsessis edasi just kliendile sobiva sammupikkuse ja tempoga, arvestades hetke vajadusi ja võimalusi. Olen orienteeritud lahenduste otsimisele;  lahendused nii individuaal- kui grupiprotsessides sünnivad rätsepatööna. Olen siin Sinu hea mõttepartner ja kaaslane, austades igaühe ekspertsust tema töö- ja eraelus.
 Olen ka täiskasvanute koolitaja. Koolitusi kasutan tavaliselt lisaks supervisioonile, et luua ühine mõtteruum ja tõhustada protsessi. 

Töövahenditena kasutan sageli metafoorkaarte ja konstellatsiooninukke, kuid kui see kliendile ei sobi, arvestan tema sooviga. 

Minu väärtused

Minu varasem 23 aasta ja 9 kuu pikkune tööelu sotsiaalsfääris (kohalikus omavalitsuses, maavalitsuses, ohvriabis ja kriisitelefonil) on õpetanud mulle kuulamist, kliendiga kaasas olemist; treeninud mu empaatiavõimet ja märkamisoskust; õpetanud austama iga inimese õigust iseolemisele. Lisaks tööriistakastis olevatele õpitud oskustele ja meetoditele kasutan igapäevaselt ka ülaltoodud läbi isikliku kogemuse omandatud taipamisi.  Olen mõistnud, et inimestega töötajana pean olema ise korras, sest olen ju iseenda olulisim töövahend. Seetõttu püüan hoida enda mõtteruumi puhtana, et saaksin kliendile pakkuda parimat. Mõistes, et muutused elus on paratamatud, olen avatud elule, vaatlen huviga toimuvat ja hoian fookust väärtustel.

Kliendid minust:
Porkuni kooli direktor

„Kui Evi Porkunisse jõudis, olid tunnid juba alanud…

On üldteada, et inimsuhted on keerulised ja muresid tekib igas organisatsioonis.

Nii juhtuski, et keerulistele olukordadele lahendust otsides jõudsin läbi oma imelise coachi Evini, kelle rõõmuga appi palusin. Tunne oli õige.

Evi tuli, õppis mu armsaid kolleege tundma ja otsis lahendusi. Evi tuli, kui meie teda vajasime. Nii saimegi oma organisatsioonile imetoreda, avatud ja empaatilise superviisori, kes aitas meil näha iseendast kaugemale, mõista, luua sildu üksteise vahel. Lõpmatult kannatlikult, hoolivalt ja heatahtlikult.

Kui tahate oma inimesi hoida, siis leidke endale oma Evi!“

 

Piret Tislar, Porkuni Kooli direktor

Meedia: